Logotype Sekura

Kunden visste tydligt vilka element som skulle finnas med.
Solen och med en lila färg. Efter snabba skisser valdes denna
placering av sol och namnet. Kunden valde i slutändan alternativ 2.